Měření

k měření povrchu řezacích přípravků, kontrolních lér… je používán souřadnicový manuální měřicí stroj výložníkového typu, výrobce Zett Mess AMS 18/16 s rozsahem 3000x1600x2000mm se softwarem TANGO!3D.

Měřicí stroj je po uplynutí jednoho roku vždy kalibrován kalibrační laboratoří, takže k měřicím protokolům je možné obdržet i Kalibrační certifikát.

Na základě požadavku zákazníka měříme námi vyrobené výrobky, ale poskytujeme i službu měření a zhotovení kompletních měřicích protokolů výrobků dodaných zákazníkem.

Využijte našich služeb pro přesné měření vašich přípravků a zajistěte si tak spolehlivost a kvalitu svých výrobků.

Kontaktujte nás pro více informací o našich službách a objednání měření.